Despre noi / About Us

Despre noi / About Us

lorgean theatre transpune teatrul și art performance-ul în spațiul privat și locuit. Este o formă de teatru comunitar, independent, desfășurat în spații domestice, care vizează crearea și consolidarea legăturilor sociale. Ne propunem să reinterpretăm și să personalizăm instituția teatrului pentru că, din punctul nostru de vedere, audiența este la fel de importantă ca reprezentația în sine.

Abordarea noastră față de actul artistic este una prietenoasă, apropiată, nepretinzând niciodată că oferim Arta cu A mare. Ne propunem la propriu să aducem cultura în casele oamenilor. În acest fel, lorgean theatre oferă atât publicului, cât și actorilor/performeri o experiență remarcabilă, neîntâlnită în alte spații dramatice.

lorgean theatre este prezent în peisajul cultural românesc din decembrie 2008. În cei peste cinci ani de existență a găzduit mai bine de 25 piese de teatru și performance-uri, cu peste 75 reprezentații. Peste 1000 de spectatori au trecut pragul garsonierei care găzduiește lorgean theatre, iar din 2012 în alte 11 apartamente.


EN: HomeFest is a project initiated by lorgean theatre.

lorgean theater invite the art  in the everyday living space. It is a form of independent, community theatre brought in domestic places who helps creating and strengthening social ties. We aim to reinterpret and personalize theater institution because, from our point of view, the audience is as important as the performance itself.
Our approach towards the artistic act is a friendly, close one and we do not claim to offer Art with a capital letter. We aim to literally bring culture back home. In this way, lorgean theater offers both the public and the actors /performers a remarkable experience which is difficult to found in other performative spaces.
lorgean theater is part of the Romanian cultural landscape since December 2008. In over five years of existence it has hosted more than 25 plays and performances, with over 75 shows. Over 1,000 spectators opened lorgean theatre’s door, and in 2012 we moved the plays in another 11 apartments.
____
Echipa HomeFest / HomeFest team
____

RO: Jean-Lorin este scriitor și dramaturg. A publicat câteva cărți de literatură și una despre lorgean theatre, teatrul pe care l-a deschis în propria garsonieră din 2008. S-a specializat în răspândirea culturii de casă pe care o recomandă cu încredere tuturor în doze regulate, sub atenta supraveghere a actorilor.

Ana este un om de bază la HomeFest, pasionată fiind de cinematografie. Își îndreaptă eforturile înspre proiecte sociale și comunitar-artistice. Printre multe alte îndeletniciri, momentan își face doctoratul despre erotismul din cinema și efectele psihologice asupra spectatorilor.

Cristina a întâmpinat publicul și a dirijat evenimente marca lorgean theatre din 2008 până în prezent, a studiat și aplaudat artele spectacolului în Franța și Belgia, a dat o mână de ajutor festivalului Temps d’images din Cluj timp de trei ani și se pricepe la zugrăvit și demontat mobile.

Silvia și-a descoperit pasiunea pentru artele spectacolului de ceva vreme și nu a mai părăsit backstage-ul sau fotoliul de spectator sceptic (credits Miruna Runcan) de atunci. Acum lucrează în culisele Teatrului Odeon, iar întâlnirea cu lorgean pentru un interviu în 2013 a făcut-o fana declarată a acestui gen de spectacol intim.

Alice este foarte pasionată de tot ce înseamnă editorial și design. Îi place să lucreze rapid și eficient, iar la HomeFest lucrează cu spor la imaginea și imaginarul festivalului.

Antonela este jurnalist online. Îi plac ideile scrise dramaturgic și uneori să realizeze filme documentare sau de making of, pe care uneori le și montează. Este fascinată de mișcarea creativă, ca rezultat al interacțiunii întâmplătoare dintre oameni.

EN: Jean-Lorin is a writer and playwright. He published several books of literature and one on lorgean theater, a theater that he opened in his own flat in 2008. He is a specialist in spreading home culture, culture that he highly recommends to all citizens in regular doses, under the supervision of actors.
Ana is a key person at HomeFest and she is passionate about cinematography. She diverts her efforts towards social projects and community-art projects. Among other things, she currently writes her PhD about the erotic in cinema and its psychological effects on spectators.
Cristina welcomed the public of lorgean theatre since 2008, studied and applauded the performing arts in France and Belgium, and was a part of Temps d’Images Festival in Cluj for three years. She is also good at painting and disassembling furniture.
Silvia has discovered her passion for the performing arts for quite a while now and she never left the backstage or the armchair ‘of a skeptical spectator’ (credits Miruna Runcan) since. Now she is working behind the curtains of Odeon Theatre and the meeting with lorgean for an interview in 2013 made ​​her ba declared fan of this kind of intimate show.
Alice is very passioned about everything that means printing and design. She loves to work fast and efficient and as part of the HomeFest team, she passionately works at the festival’s image and imagery.
Antonela is an online journalist. She loves the dramaturgical written ideas and sometimes she likes doing documentaries or making of-s, which she seldom montages. She is fascinated by the creative movement, as a result of the casual meeting of people.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s