PROGRAM

HomeFest 2.0 – între 17 și 24 octombrie 2015

RO: Venim în casele voastre cu spectacole, concerte, conferințe și expoziții. Aducem și ceva voie bună. Ne primiți?


EN:  We would like to join you in your houses with performances, concerts, lectures and exhibitions. We also bring some good cheer. Will you welcome us?

 • Pe culmile revarsariiPe culmile revărsării de Jean-Lorin Sterian (17 octombrie)

rezervare aici

Zona Universitate, ora 19.00 // Gazda: Adi Petrariu

Regia/ By: Alex Nagy

Cu/ With: George Rotaru, Jean-Lorin Sterian, Iulia Dinu, Jonathan Shade, Altan-Dan Safta-Zecheria

RO: Starshitting-ul e revoluția viitorului. Se revarsă peste politicieni, artiști, staruri tv, VIP-uri. Când doi creativi dintr-o agenție de publicitate se alătură mișcării, e semnul că orice revoltă underground sfârșește în mainstream.


EN: Starshitting is the future’s revolution. It is streamed over politicians, artists, TV stars, VIPs. When two creatives from a PR agency are joining the move, it is a sign that any underground riot ends in mainstream.

 • Jam session Poetrip (17 octombrie)

rezervare aici

Poetrip

Zona Universitate, ora 21.00 // Gazda: Adi & Florentina

RO: “Cea mai psihopată trupă… care sună cel mai psihopat! E un compliment!” – Ioana Rentea

“voi sunteți mai tari decât Travka!” – Mada Zah

“voi cam exagerați cu inteligența în muzică” – Radu Cataranciuc

“Poetrip îți deschide chakrele!” “DA!” – Andrei Popa & Adriana Emilia

“dubioșii de la Poetrip. Asta e o formație de hipsteri, care cântă la limita dintre muzică și improvizație fără sens. Se potrivește cu discoball-ul și dadaismul serii. (…) Nu e tipul meu de muzică, parcă e ca un baros care te lovește în timp ce ești inevitabil de beat.” – Vlad Andriescu

“ce-i asta? (..) iconoclast rău, subversiv până la ulcer, tnt subculturalnic, amin.” – Malombra

“și e așa, ca un fresh de morcovi cu mere pentru creier” – Oana Moisil

“știu! voi sunteți ăia care cântă psihedelico-interesant!” – Poli

“feminiști ecologiști sataniști” – Marius Ghilezan


EN: `The most psychopate band… which sounds the most psychopats! It is a compliment!` – Ioana Rentea

`you are greater than Travka!` – Mada Zah

`You are kinda over the line with the intelligence in music` – Radu Cataranciuc

`Poetrip opens your chakras!` `Yes!` – Andrei Popa & Adriana Emilia

`the dubious from Poetrip. This is a hipster band, which plays at the edge between music and senseless improvisation. It suits with the discoball and the night’s dadaism. (…) It’s not my type of music, it is like a hammer which hits you while you are inevitably drunk.` – Vlad Andriescu

`what’s this? (…) badass iconoclast, ulcerous subversive, subcultural TNT, amin` – Malombra

`and it’s like a carott fresh with apples for the brain` – Oana Moisil

`I know! You are the ones that play psychedelic-interesting!` – Poli

`feminists ecologists satanists` – Marius Ghilezan


 • Vernisaj Am crescut la bloc (18 octombrie)

rezervare aici

Zona Lujerului, ora 18.00 // Gazda: Amalia

Cu/ With: Alina Andrei și George Roșu

RO: Scara mea are 4 etaje, 64 de trepte şi 20 de apartamente. Trăiesc aici de când mă ştiu şi totuşi nu-mi cunosc toţi vecinii pe nume. Tot ce ştiu sunt bucăţi ca dintr-un puzzle. Ştiu ce tablouri sunt pe scară, ce plante, ce câini au vecinii de la parter şi cea de la etajul 2. Am amintiri cu foşti vecini: unul a făcut puşcărie, o femeie a fost călcată de autobuz, iar cei de vârsta mea au plecat din bloc şi din ţară.

Prin fotografii am recreat un posibil jurnal al Scării C.  Evident, unul subiectiv, pe care o să-l iau cu mine atunci când o să mă mut.

Alina AndreiVernisaj bloc

Am crescut la bloc. Cu desene văzute la televizorul alb negru, apoi color. La video, când mergeam cu alţi copii la vecinii care au plecat apoi în Germania. Ne uitam la Bugs Bunny şi la altele vechi, de Disney. După ce am crescut, mi-am desenat (şi) vecinii. Poveştile pe care le ştiu despre ei, şi pe mine, privind de sus, de la ultimul etaj, sau de jos, din faţa blocului. Atenţie, bârfe!

George Roşu


EN: My staircase has 4 floors, 64 stairs and 20 apartments. I live here since forever and yet I do not know all my neighbors by name. All I know are pieces like a puzzle. I know what paintings are on the staircase, what plants, what dogs the ground-floor neighbors have and that from the second floor. I have memories with ex-neighbors: one went to prison, a woman got hit by a bus and those of my age left the staircase and the country.

Through photographs I have recreated a possible diary of the C staircase. Obviously, a subjective one, which I take with me every time I move.

Alina Andrei

I grew at the staircase. With the black and white cartoons I saw at the TV, then the color ones. At the video-player, when I went with other neighbors’ children that had then left in Germany. We were watching Bugs Bunny and other old ones, Disney ones. After I grew, I drew (also) my neighbors. The stories that I know about them, I drew myself, watching from upstairs, from the last floor, down, in front of the staircase. Watch out, gossips!

George Roşu

 • Lecture Despre o antropologie a termopanului (18 octombrie)

rezervare aici

Zona Armenească, ora 20.00 // Gazda: Kiki

De/ By: Bogdan Iancu

RO: La sfârşitul lunii august a anului 2008, într-o după-amiază banală, mânerul uneia dintre ferestrele sufrageriei din apartamentul în care locuiam a cedat din cauza modului defectuos în care îl foloseam zilnic. Ceea ce la început părea un accident domestic banal, uşor de reparat cu ajutorul unei truse proaspăt achiziţionată de la Ikea, s-a transformat într-o problemă aproape imposibil de rezolvat. Am mers la zile în şir la aproape toate centrele de asamblare a ferestrelor de tip termopan din vecinătate, ocazie cu care am constatat că numărul acestora era destul de mare pe o arie relativ mică ca întindere, în încercarea de achiziţiona ceea ce părea la prima vedere un mâner ordinar de fereastră. bogdan iancu


EN: At the end of August 2008, in a dull afternoon, one of the window’s knob from the living room of the apartment where I lived gave in due to the flawed way I was using it everyday. What seemed at first a small domestic incident, easy to repair with a new-bought kit from Ikea, transformed itself in an almost impossible issue. I went for days to every window shop I know and I noticed that these stores were quite a lot compared to the small area. I was just trying to buy a simple window knob.

 • (standing, sitting or lying) nude of a black-haired woman / nud de femeie brunetă (19 octombrie)

rezervare aici

Zona Mall Vitan, ora 19.00 // Gazda: Raluca

Cu / With: Andreea David

12048423_1035392963158319_930367509_n

Suntem de mici educate să ne corectăm posturile sociale, să abordăm unele feminine: picioarele strânse, spatele drept, privirea subordonată, tocuri. Să facem impresie bună. Să fim plăcute. Aplicăm în permanență o poliție a corpului în spațiul social.
Nud de femeie brunetă pornește de la fetishizarea corpului nud feminin și explorează diferite ipostaze ale acestuia la nivel de imagine. Percepția propriului corp care e privit și percepția propriei imagini de sine devin elemente de lucru. Știindu-se privit, corpul nud se ajustează imediat, performând posturi asociate feminității.

EN: We are since forever educated to correct our social postures, to be more feminine: closed legs, straight back, subordinated look, high heels. Let’s make a good impression. Let’s be nice. We are always applying a cop view towards the body inside the social space.
The black-haired nude starts from the fetishization of the nude female body and explores certain aspects at the level of the image. The perception of one own’s body which is watched and the perception of one’s own image are becoming working elements. By knowing it is watched, the nude body adjust itself immediately, performing postures associated with the feminity.
 • La Nimfomane (Spectacol lectură) (19 octombrie)

rezervare aici

de Rucsandra Pop/ Regie: Dan Lupu/ cu Gabriel Sandu, Grațiela Bădescu

afis

Zona Moșilor Vechi, ora 20.00 // Gazda: Alice

Regie: Dan Lupu

RO: Povestea unei tinere femei pe nume Sașa care este supusă unui ritual de reconstituire a inimii din bucăți pierdute pe la diverși bărbați de care a fost îndrăgostită. Ritualul este performat de 3 femei – care aparent sunt simple vânzătoare la un supermarket din centrul Bucureștiului, dar în realitate au puteri magice. Sașa este însoțită în tot acest parcurs de prietenul ei gay Tom Tom. La Nimfomane este o producție Hydra Society și lorgean theatre.


EN: This is the story of a young lady called Sașa who undergoes a purification ritual – her heart is reconstructed from the pieces lost at different men she was in love with. The ritual is performed by 3 ladies – who are apparently simple sales-women at a supermarket in the center of Bucharest, but in reality they have magical powers. Sașa is accompanied in her adventure by her gay friend Tom Tom. La Nimfomane is a production of Hydra Society and lorgean theatre.

 • PUDDLE  (19 octombrie)

projection and talk with Giulia Solia

Zona Cișmigiu, ora 21.00 // Gazda: Ioana

rezervări aiciPUDDLE

RO: Giulia te invită să asculți și să discuți câteva gânduri despre acțiuni care devin vizibile când sunt întrerupte, despre nevoia de a fi nevoie de tine, nevoia de a îngriji şi despre servicii domestice şi publice. Seara va începe cu prezentarea unei selecţii de lucrări și va continua cu o proiecţie – documentarea video a unei acțiuni realizate în București.

Giulia Solia (n. 1990) este o artistă de origine italiană care lucrează cu fotografie, instalație, performance, video și cu sine. În cercetarea sa, se focusează pe identitatea personală și relația ei neechilibrată cu percepția în societate dintr-o perspectivă feminină, feministă și generică.

Giulia Solia locuiește și lucrează în prezent în București, ca artist în rezidență la Bucharest Air. Participarea sa în program a fost posibilă datorită suportului oferit de The Fondazione Fotografia Modena.


EN: Giulia invites you to hear and discuss several thoughts on actions that become visible only when interrupted, the need to be needed, the need to care, domestic and public service.The evening will start with a selection of former works and continue with a projection of a new work (in progress) – documentation of an action performed in Bucharest.

Giulia Solia (b. 1990) is an Italy based artist who works with photography, installation, performance, video and herself. In her work, she focuses on personal identity and its unbalanced relation to its perception in society, from a feminine, feminist and generic human perspective.

Giulia Solia is currently living and working in Bucharest as an artist in residence at Bucharest Air. Her participation to the program was made possible with the support of The Fondazione Fotografia Modena.

www.giuliasolia.com & www.fondazionefotografia.org & www.bucharestair.com

 • TREI (20 octombrie)

rezervare aici

de/cu Cristian Nanculescu, Ana Gubandru, Marin Voica

Zona Mircea Vulcanescu, ora 20.00 // Gazda: Carmen & Cristina

RO: Ce se intâmplă în timpul unui performance poate fi decis mai degrabă în timpul lui decât înainte de prezentarea lui. Performance-ul va porni printr-o simpl[ discuție (între cei trei performeri) despre cum ar putea ei produce un performance, inclusiv cel ce tocmai se întamplă. Ideile se pot pune sau nu în scenă. Performance-ul poate rămâne la simpla discuție.

Câteva variante ce pot fi discutate sau puse în scenă:

 1. Un performance în care doi performează, iar al treilea se asigură că publicul înțelege ce se performează.
 2. Performance în care toată lumea să se simtă prost.
 3. Performerii intră în scenă, numără banii câștigați din bilete și pleacă.
 4. Performerii reconstituie un performance.
 5. Cineva de aici nu va face niciun rău. Ghici cine?
 6. Performerii vin cu o idee și nu se mai înțeleg.
 7. 500 ron în bancnote de 1 ron sunt împărțiți între ei de cei trei performeri

EN: The ongoing of a performance can be decided much during it’s happenig rather than in advance, during the preparations.The performance will start with a conversation between the three performers. They will search for themes. The themes can be performed or not.

The next ideas and others can be discussed or performed during the piece:3

 1. Two of the performers will act and the third will assure for the clarity of the message towards the public.
 2. A performance where everybody feels uncomfortable, including the performers.
 3. Performers entering the room, counting the money from the of the show and then leave.
 4. Performers reenacting a performance.
 5. Someone in this room will not going to hurt you. Guess who ?
 6. The performers start with an idea and then, they disagree.
 7. 500 Ron of 1 Ron notes are counted between the performers.
 • Current (20 octombrie)

rezervare aici

Zona Pache Protopopescu, ora 20.00 // Gazda: Daniel

Concept and performance: Ingrid Berger Myhre // Dramaturgy: Konstantina Georgelou // Photo: Jaanika Jüris // Support: JSKD Ljubljana (SI), Zavod Emanat (SI) Dansateliers Rotterdam (NL), CLOUD at Danslab Den Haag (NL), Random Collision Groningen (NL), Melkweg Theater (NL) // Funded by: Arts Council Norway, Vestfold Fylkeskommune (NO).

RO: Când începem să facem, de fapt începem să eliminăm. Limităm posibilitățile, limităm potențialul inițial. Și totuși, doar atunci când facem ceva – orice – noile posibilități apar. Anulăm posibilități, dar creăm șansa pentru unele noi.

Current PressphotoCurrent este un solo performance care extrage vidul dintre actual (ce are loc) și potențial (ce încă nu s-a întâmplat). Se joacă cu paradoxul potențialității, ceea ce există atât timp cât nu a fost încă realizat.

Ingrid Berger Myhre lucrează mai ales în colaborare cu alți artiști, dar apare din când în când cu solo-uri. În ambele cazuri, textul și limbajul sunt elemente principale, cel mai adesea pentru a descrie un scenariu care se poate întâmpla, dar nu se întâmplă. Vorbitul previne lucrurile să se întâmple cu adevărat dar le și permite prin stimularea imaginației. Ce este refuzat apare în același timp – suspendat în limbaj.

Ingrid a absolvit în această vară Masterul de cercetare în coregrafie și performance ex.e.r.ce din cadrul Centre Chorégraphique National din Montpellier.


EN: When we start to do, we start to eliminate. We narrow down the possibilities, we limit the initial potential. And yet, it is only when doing something – anything – that new potentials are born. We cancel out options, but create the ground for new ones.

Current is a solo performance rendering the void between actual (what is taking place) and potential (that which has not yet happened). It plays with the paradox of potentiality, what can only exist in so far as it has not been realised.

Ingrid Berger Myhre works mostly in close collaboration with other artists, but appears now and then with solo acts. In both cases are text and language central elements, often in order to describe a scenario that could very well happen, but that doesn’t because of the fact that it is, indeed described, instead. Speaking prevents the thing from actually happening, but also allows
it by suggesting it to the imagination. What is refused, appears at the same time – suspended in language.

Ingrid graduated this summer from ex.e.r.ce MA choreography research and performance at Centre Chorégraphique National de Montpellier.

 • Performing for nothing (21 octombrie)

Performing for Nothing

rezervare aici

Zona Armenească, ora 20.00 // Gazda: Diana

Performance de/cu Robert Bălan

RO: De ce dați bani serioși pe un bilet la un spectacol de teatru unde n-o faceți decât verificați facebook-ul? La Performing for nothing nici măcar nu trebuie ascunzi telefonul.


EN: Why spending money on a ticket for a performance where all you will do will check your Facebook? At Performing for nothing you don’t even have to hide your phone.

 • Buzunarul cu pâine (21 octombrie)

rezervare aici

Buzunarul cu paine

Zona Drumul Sării, ora 20.00 // Gazda: Alex

Regia: Alex Ștefan, Cu: Alexandru Nagy și Ștefan Pavel

RO: Buzunarul cu pâine este o piesă realistă, simplă prin situaţia dramatică care devine universală, în sensul cel mai dureros, prin felul în care se dezvoltă. Morala acestei istorii atinge partea invizibilă a laşităţii noastre, atât de caracteristică naturii umane. Din cauza filozofării excesive pe tema virtuţilor şi frumuseţii acţiunii, personajele lui Matei Vișniec rămân paralizate tocmai atunci când ar trebui neapărat să acţioneze.


EN: Pockets full of bread is a realistic, simple play and the dramatic situation becomes universal, in the most painful way, through the way in which they are developed. The moral of this history is connected to the invisible part of our coward behavior, so specific to the human nature. Due to the excessive philosophy about the virtues and the freedom of the action, Matei Vișniec’s characters are paralyzed at the point when they need to act.

 • Akuyaku (improvizație muzicală) (21 octombrie)

rezervare aici

Zona Vasile Lascăr, ora 21.30 // Gazda: Dianaafis_akuiaku

Olivier Stroesser / Violoncel / trompeta / Free
Eduard Gabia / tobe / Karpov not Kasparov/ Kepler not Kopernicus
Andreea Lupescu / voce / Free
Oana Maria / voce/ keys / Poetrip
Stefan Botezatu / bass / Poetrip
George Stanciulescu / sound design /LeVant
Alin Zabrauteanu/ Synth/ Omelette/ Kepler nor Kopernicus

RO: Akuiaku este un act de improvizație muzicală, generat din nevoia de a crea un cadru total independent pentru artiștii locali și nu numai, cadru în care să se dezvolte creații cu caracter de fond unic, într-o formă pe masură.Plecând de la acest concept de unicitate, Akuiaku își propune să ofere de fiecare dată un line-up eclectic, încercând să combine artiști din zone de comfort diferite, pentru a empatiza și a se influența reciproc, prin experiențele și trăirile proprii, în procesul creativ, ducând astfel la un produs cu identitate eclectică puternică și generând mai departe referințe pentru zona culturală.

Aflat la a treia ediție, într-o formă intimă, Akuiaku va avea o formulă de cameră cu participarea a 7 artiști ce vor forma pentru câteva ore o nouă trupă, meteorică, ce își găsește rădăcini în zonele electro-pop, synth-pop, electronică, alternativ, funk și va ajunge într-un punct de catalizare imprevizibil, pe care îl vom trăi “at first hear” la momentul respectiv.


EN: Akuiaku is a musical improvisation, empowered by the need to create an independent framework for the local artists and not only for them, framework which can be used to develop unique creations in a proper form.Starting from this unique concept, Akuiaku is trying to offer each time an eclectic line-up, trying to combine artists from different comfort zones, in order to empathize and both-ways influencing each other, through their own experiences, in the creative process, leading to a product with powerful eclectically identity and leading forward references for the cultural scene.

Being at its third edition in a intimate form, Akuiaku will have a new manner with the participation of 7 artists who will form up, for a few hours, in a new, meteoric band, which finds its roots in the electro-pop, synth-pop, electronic, alternative, funk area and will get to the climax in an unpredictable, catalyzing point, which we will hear the first time at that moment.

 • The Abstract (22 octombrie)

rezervare aici

Zona Biserica Bucur, ora 20.30 // Gazda: Iulia

Cu/ With Lilach Livne (Israel)The abstract

RO: Înspre o mișcare independentă.

Faza a patra a spectacolului-cercetare aparținându-i lui Lilach Livne lucrează cu non-imaginea. În această fază, corpul abstract își dorește să se descotorească de imagini și să-și creeze propriul ritual șamanic – trans-istoric în natura artei. Referindu-ne la artista Lygia Clark și la procesul ei de „abandonare artistică”, departe de orice iluzie, vom încerca să practicăm terapia abstracționistă. Hai cu noi!


EN: Towards an independent movement.

Phase 4 of Lilach Livne’s research-performance which deals with the non-image. In this phase the abstract body aims to break free from the images dome and to create its shamanic-trans-historic ritual in the nature of art. Referring to the artist Lygia Clark and to her process of “abandonment the art”, far away from any illusion, we will try to practice the abstraction therapy. Join The Trip.

www.lilachlivne.com

 • Cum să devii bogat și influent (22 octombrie)
rezervare aici
Zona Vitan, ora 20.00 // Gazda: Tiffany

Macedonski

De/ By Alexandru Macedonski. Cu/ With Adi Ciglenean

RO: Având la bază unul din primele scenarii de film mut româneşti, scris de Alexandru Macedonski în 1911, Cum să devii bogat și influent este un spectacol ce se derulează direct în imaginaţia spectatorului, de-a lungul a 75 de minute de ORBire voluntară. Produs al unei serii de improvizaţii radicale ale laboratorului interdisciplinar CITIT ÎN, Cum să devii bogat și influent este o experienţă cu un pronunţat caracter senzorial şi un prilej de reflecţie activă în ORB asupra secretului prosperităţii. Interpetează Ruxandra Coman, Răzvan Ropotan, Olga Berar şi Adrian Ciglenean.


EN: Based on the first scripts for Romanian silent movies, written by Alexandru Macedonski in 1911, How to become rich and influent is a performance that happens in the imagination of the spectator, for 75 minutes of voluntary blindness. The product of a series of radical improvisations of the interdisciplinary lab CITIT ÎN, How to become rich and influent is an experience with a pronounced sensuous character and a chance of active reflection in blind on the secret of prosperity. The performers are: Ruxandra Coman, Răzvan Ropotan, Olga Berar and Adrian Ciglenean.

 • Eu locuiesc aici ( 22 octombrie)

rezervare aici

Zona: Brezoianu ora 19.00 // Gazda: Andrei

Cu/ With: Larisa David, Livia Rădulescu, Iulia Sima, Smaranda Găbudeanu

eu locuiesc aici

RO: E ora 7 seara. Vizitatorii au ajuns la adresa primită. Ușa e deschisă, dar gazda e de negăsit. Cine a lăsat ceainicul pe aragaz? Cine a lăsat lumina aprinsă în baie? Ale cui sunt rufele neîntinse din mașina de spălat? Al cui e contul cu care s-a accesat pagina de net lăsată deschisă? Cine locuiește aici?

Casa este transformată într-un spațiu deschis, în care identitatea gazdei este deconstruită, iar vizitatorii o reasamblează în formulări proprii.


EN: It is 7 pm. The visitors arrived at the address they were given. The door is open, but the host is nowhere to be found. Who left the teapot on the stove? Who left the light open in the bathroom? Whose are the wet clothes in the washing machine? Whose is the account that accessed the webpage left open? Who lives here?

The house is transformed in an open space where the identity of the host is deconstructed and the visitors reframe it in their own formulations.

 • Let’s (23 octombrie)
rezervare aici
Zona Grozăvești, ora 20.00 // Gazda: Ioana

Cu/ With: Yalda Pazkad și Sarah Feli (Iran)

RO: Hai să dăm o petrecere. Vom găti ceva, vom face curat prin casă. Dar televizorul e pornit.

Eu fac piure de cartofi, dar pot să aud țipatul. Îmi aleg ceva să mă îmbrac, dar gunoiul este plin. Pun masa, dar televizorul e pornit. Lasă-l în pace, hai să îl închidem. Lasă totul și hai să ne facem unghiile. Lasă totul și hai să facem un duș. Lasă totul și hai să ne machiem. Hai să fim cele mai tari. Dar televizorul e pornit.Let's

Let’seste un spectacol de Sarah Feli și Yalda Pakzad. Peste tot în lume sunt orașe care nu dorm niciodată. Dar aici în Teheran casele nu dorm niciodată. Let’s se axează pe acest fenomen că există o viață duală care se întâmplă în Teheran. Fiecare persoană vine acasă seara și trăiește o viată complet diferită față de ceea ce trăiesc în oraș. Aduce o viață socială cu toată caracteristicile sale – o petrecere – în existența domestică. Invitații sunt bineveniți la petrecere, dar din primul moment se confruntă cu grijile, fricile, speranțele și oboseală gazdei… și în final se surprind dansând toți ca nebunii.


EN: So let’s have a party. We gonna make some food. We gonna clean the house. But the TV’s on.

I am mashing potatoes but I can hear the shouting. I am choosing something to wear but the garbage is full. I am setting the table but the TV’s on. Let it go, let’s turn if off. Let it go let’s polish our nails. Let it go let’s take a shower. Let it go let’s wear make up. Let’s be awesome. But the TV’s on.

Let’s… is a home performance by Sarah Feli and Yalda Pakzad. All over the world there are cities that they never sleep. But here in Tehran houses never sleep. Let’s… focuses on this phenomena that there is a dual life going on in Tehran. Each person comes home at night and lives a completely different life from what they had in the city. It brings a social life with all its characteristics- a party- in to existence at home. The guests are invited to a party but from the very first moment they are confronted with the hostess’ concerns, fears, hopes, exhaustion and… .but after all they find themselves dancing crazy.

 • Muzeul sufrageriilor (23 octombrie)
rezervare aici
Zona Aviatiei, ora 20.00 // Gazda: Irina Vasi

De/ By: Claudiu Cobilanschi

RO: Sunt fascinat de sufragerii și vreau să fiu musafirul veșnic. Sufrageria este un fel de vitrina interioară – proprietarul își demonstrează în primul rând sieși că are un anumit statut. Apoi, invitații primesc atenția cuvenită, conform decorațiunilor. Intrăm în casele unde eram primit şi, ca oricine altcineva, priveam mobila, admiram mileurile şi lustruiam cu atenţia mea bibelourile casei. Aveam şi noi acasă vitrina de sub televizor, unde mama aşezase ritualic cel mai bun set de pahare şi câteva din animalele de ceramică: iepurele, câinii, coşuleţul cu ouă etc. Puneţi aici şi Muzeul_Sufrageriilorcolecţia mea de animale-bibelou (am fost la Cascadelor sâmbăta trecută şi am găsit cel mai mare tigru posibil). Am ideea de mai bine de un an şi a suferit multe modificări. Ah, ăsta ar fi fost cel mai tare tur al Bucureştiului, o călătorie ghidată prin sufrageriile de bloc. Între timp însă, oamenii s-au isterizat, Proprietatea privată înghite tot şi frica de reprezentare necontrolată a atins paranoia. Ar fi fost un soi de time-travel prin câteva încăperi, o cafeluţă cu gazda, o măslină, o ocheadă în universul interzis al românilor.


EN: I am fascinated by living rooms and I want to be their guest forever. The living room is a sort of interior show case – the owner demonstrate first the herself that it has a certain statute. Then, the guests receive the proper attention according to the decorations. I was entering the houses where I was welcomed and, just like anyone else, I was looking at the furniture, admiring the table covers and polishing with my look the house’s baubles. We had in our own house the show case under the TV where my mother ritually placed the best glass and some of the ceramic animals: rabbits, dogs, the eggs’ basket. You place there my collection of the animal-baubles (I went to the Cascades – a fair in Bucharest – last Saturday and I found the biggest tiger ever. I have this idea for far more than a year and it had a lot of modifications. Oh, this would have been the largest tour in Bucharest, a guided travel through the living rooms. But meanwhile people became hysterical. The private property swallows everything and the fear of uncontrolled representation had reached the level of paranoia. It would have been a sort of time-travel through some rooms, a coffee with the host, an olive, a view into the forbidden Romanian universe.

Claudiu Cobilanschi, Muzeul Sufrageriilorwww.cobilanschi.ro

 • YOYO – You are On Your Ownby onemorequestion/Joonas Lahtinen u.a (24 octombrie)
rezervare aici pentru ora 18.00 și aici pentru ora 20.00
Zona Ștefan cel Mare, ora 18.00 & ora 20.00 // Gazda: Livia

Joonas Lahtinen (A/FIN): concept, director artisticYOYO

Mikko Niemistö (FIN): concept, performance

Eero Erkamo (FIN): concept, lighting și set design, performance

Luzie Stransky (A): concept, dramaturgie și manager de proiect

Andreas Wiesbauer (A): sound design

RO: YOYO – You are On Your Own este un spectacol ciudat, perturbator și amuzant care te introduce în seria mai multor scenarii negative și îți dă strategiile pentru a-ți mări șansele de a supraviețui oricărei catastrofe. Fii familiar cu gândirea pentru supraviețuire și vizitează prototipul noului interior care te ajută să fii sănătos într-un mediu claustrofob pentru perioade lungi de timp. Mai bine te-ai pregăti înainte să fie prea târziu.

YOYO ia dorința individuală de „a fi pregătit” și o duce la extrem, pentru a medita ludic la relația dintre teamă, putere, perspective viitoare și economia contemporană.

YOYO – You are On Your Own este o coproducție internațională dintre Punatonttu – Verein zur Förderung performativer Projekte, Kiasma Museum of Contemporary Art/Finnish National Gallery și brut Wien. YOYO este susținut de Departamentul 7 pentru activități culturale al Primăriei Vienei, Arts Promotion Centre Finland, ESKUS Performance Center Helsinki, Frame Visual Art Finland, Ambasada Austriei în Helsinki și Institutul finlandez în Germania. Forumul Cultural Austriac din București susține spectacolul invitat la HomeFest.


EN: YOYO – You are On Your Own is an odd, disturbing and funny performance that introduces you to a number of negative future scenarios and gives you strategies to enhance your chances of surviving any catastrophe. Get familiar with survivalist thinking and check out our brand new shelter interior prototype that helps you stay sane and healthy in the claustrophobic environment for long periods of time. You had better get prepared before it’s too late!

YOYO takes the individual’s will “to be prepared” to its extreme and playfully reflects on the relationships between fear, agency, future perspectives and today’s economy.

YOYO – You are On Your Own is an international coproduction between Punatonttu – Verein zur Förderung performativer Projekte, Kiasma Museum of Contemporary Art/Finnish National Gallery and brut Wien. YOYO is supported by the City of Vienna Municipal Department 7 for Cultural Affairs, the Arts Promotion Centre Finland, ESKUS Performance Center Helsinki, Frame Visual Art Finland, the Embassy of Austria in Helsinki and the Finnish Institute in Germany. The Austrian Cultural Forum Bucharest supports the guest performances at HomeFest.

http://joonaslahtinen.wordpress.com

 • Workshop: Body vs. Space (19 octombrie – 2h, 20 octombrie – 2h, între orele 12.00 și 14.00)Arcadie

Înscrierile se fac la adresa homefest2015@gmail.com. Întrucât workshop-ul se desfășoară în casa artistului, putem primi doar 6 participanți.

Zona Cișmigiu // Gazda: Arcadie

Cu/ With: Arcadie Rusu

RO: Corpul care modifică spațiul și spațiul care acționează asupra deciziilor. În cele 2 zile de workshop, vom lucra pe tehnici de partenering în dans-contact. Totul se va desfășura într-un spațiu limitat, care creează o altă intimitate între participanți. Când spațiul se reduce, posibilitățile de exprimare nu dispar, ci se transformă în altele noi.
De multe ori, în căutarea amplitudinii unei mișcări trecem pe neobservate
pe lângă mici detalii, dar care vin din noi și care pot da o altfel de emoție
personală unui discurs coregrafic. Vă invit să ne folosim imaginația, dar
și capacitatea de adaptare, în a descoperi noi particularități ale expresiei corporale.


EN: The body which modifies the space and the space that acts on decision-making. In the two-day workshop, we will work on partnering techniques in contact-dance. Everything will happen in a limited space, which creates an intimacy between the participants. When the space will be reduced, the expressing possibilities will not disappear, but they will be transformed into new ones.

Most of the times, while searching the amplitude of a movement, we passively pass by small details that come from within and that can give a different personal emotion to a choreographic speech. I invite you to use our imagination and the adapting capabilities in order to discover new details of the corporal expression.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.
Proiect cultural finanțat de ARCUB în cadrul Programului cultural „Ești București”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s